1087/2021

Helsingfors den 8 december 2021

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar med stöd av 61 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och med stöd av 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016), som följer:

1. De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av klientavgifterna för småbarnspedagogik och som avses i 5 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är från och med den 1 augusti 2022 följande:

Familjens storlek, personer Inkomstgräns euro/mån.
2 2 913
3 3 758
4 4 267
5 4 777
6 5 284

2. Den med allmänt inkomstnivåindex justerade höjningen av den inkomstgräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer bestående av fler än sex personer och som avses i 5 § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är för varje följande minderårigt barn i familjen 197 euro från och med den 1 augusti 2022.

3. Den med undervisningsväsendets prisindex justerade avgiften som tas ut för småbarnspedagogik på heltid som avses i 7 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik är högst 295 euro och den lägsta avgiften som tas ut är 28 euro per månad från och med den 1 augusti 2022.

4. Den med undervisningsväsendets prisindex justerade avgiften för småbarnspedagogik som tas ut för nästa barn efter det yngsta barnet i åldersordningen och som avses i 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är högst 118 euro per månad från och med den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 8 december 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.