1083/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (241/2015) 19 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 751/2020, som följer:

19 §
Stödets form och maximibelopp

Investeringsstöd i form av understöd beviljas delvis finansierat av Europeiska unionen inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och resten av stödet av nationella medel.


Denna förordning träder i kraft den 14 december 2021.

Förordningen tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 oktober 2021 eller därefter. På ansökningar om beviljande av stöd som blivit anhängiga före den dagen tillämpas de bestämmelser om gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 9 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Markus Lounela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.