1078/2021

Helsingfors den 2 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § i statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (1008/2016) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Kommissionen

Bestämmelser om uppgifterna enligt artikel 10 i Istanbulkonventionen finns dessutom i 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om diskrimineringsombudsmannen (1326/2014).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 2 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Jurist
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.