1066/2021

Helsingfors den 2 december 2021

Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den genom notväxling den 9 april 2021 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kroatiens regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kroatiens regering om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar (FördrS 91 och 92/2002) träder i kraft den 12 december 2021 enligt vad som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2021.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen (853/2002).

U 3/2020
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 77/2021)

Helsingfors den 2 december 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Handelsrådet
Johanna Ala-Nikkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.