1063/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 2 § 2 mom., 8 § 3 mom. och bilagan, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 1071/2016 samt 8 § 3 mom. och bilagan i lag 772/2020, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1203/1995 och 1071/2016, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarettpapper, andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom., vätska för elektroniska cigaretter och tobaksprodukter avsedda för upphettning.

7 §

Med tobaksprodukter avsedda för upphettning avses produkter som helt eller delvis är framställda av tobak och som är avsedda för förångning genom upphettning och inte för rökning och som inte är produkter som avses i 5 § eller i 2 eller 3 mom. i denna paragraf.

8 §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. betalas accisen för vätska för elektroniska cigaretter och tobaksprodukter avsedda för upphettning endast som en accis per enhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 143/2021
FiUB 15/2021
RSv 166/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Bilaga

ACCISTABELL ATillämpas 1.1–30.6.2022
Produkt Pro- dukt-grupp Cent/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 8,32/st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 32,24/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 6,52/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 32,24/st.
-- Cigariller 2B. 6,52/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 32,24/st.
Pip- och cigarettobak 3. 8,35/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 5,95/g 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 21,43/g
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 30,00/ml
-- nikotinfri 7A. 30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8. 30,00/g
ACCISTABELL BTillämpas 1.7–31.12.2022
Produkt Pro- dukt-grupp Cent/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 8,69/st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 33,28/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 8,54/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 33,28/st.
-- Cigariller 2B. 8,54/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 33,28/st.
Pip- och cigarettobak 3. 9,15/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 6,65/g 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 23,41/g
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 30,00/ml
-- nikotinfri 7A. 30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8. 30,00/g
ACCISTABELL CTillämpas 1.1–30.6.2023
Produkt Pro- dukt-grupp Cent/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 9,06/st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 34,32/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 10,56/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 34,32/st.
-- Cigariller 2B. 10,56/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 34,32/st.
Pip- och cigarettobak 3. 9,95/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 7,35/g 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 25,39/g
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 30,00/ml
-- nikotinfri 7A. 30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8. 30,00/g
ACCISTABELL DTillämpas från och med 1.7.2023
Produkt Pro- dukt-grupp Cent/enhet Procentav detaljhandels-priset
Cigaretter 1. 9,43/st. 52,0
-- Minimiaccis på cigaretter 1A. 35,36/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer 2. 12,58/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 35,36/st.
-- Cigariller 2B. 12,58/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 35,36/st.
Pip- och cigarettobak 3. 10,75/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 8,05/g 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 27,37/g
Cigarettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig 7. 30,00/ml
-- nikotinfri 7A. 30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8. 30,00/g

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.