1058/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 44 § 4 mom., sådant det lyder i lag 504/2010, som följer:

44 §
Inkomst av renskötsel och dess beräknande

De intäktsgrunder som avses i 2 mom. fastställs genom förordning av statsrådet senast den 10 december varje år. Innan intäktsgrunderna fastställs ska statsrådet höra Skatteförvaltningen. Renbeteslagsföreningen ska senast den 31 oktober varje år för statsrådet lägga fram ett förslag till intäktsgrunder för renskötseln.


Denna lag träder i kraft den 8 december 2021.

RP 210/2021
FiUB 17/2021
RSv 176/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.