1054/2021

Helsingfors den 2 december 2021

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 9–11 § i statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (242/2015), sådana de lyder, 9 § i förordning 168/2021 samt 10 och 11 § delvis ändrade i förordning 168/2021.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2021.

Helsingfors den 2 december 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Peppiina Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.