1037/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande år 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25, 27 och 34 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019):

1 §
Hälsovårdsavgift

Hälsovårdsavgiften år 2022 är 71,60 euro.

2 §
Dröjsmålsavgift

Dröjsmålsavgiften är 5,00 euro.

3 §
Avgift för oanvänd mottagningstid

Avgiften för oanvänd mottagningstid i fall där en person utan godtagbart skäl har underlåtit att komma till den reserverade tiden är 40,00 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande (835/2020).

Helsingfors den 25 november 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Tiina Muinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.