1023/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2022–2023

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Nationalgalleriet tar med stöd av lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) ut en fast avgift för ett utförselbeslut. Betalningens belopp är 114 euro. Avgiften tas ut både för bifallsbeslut och för avslagsbeslut.

Bestämmelser om Nationalgalleriets rätt att i vissa fall låta bli att ta ut avgift finns i 13 § i den lag som nämns i 1 mom.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 19 november 2021

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Regeringssekreterare
Elina Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.