1017/2021

Helsingfors den 12 november 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om yrkesexamensstipendiets storlek

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 b § 2 mom. i lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000), sådant det lyder i lag 521/2018:

1 §

Det yrkesexamensstipendium som avses i 15 b § 1 mom. i lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000) är, justerat så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån, 414 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Förordningen tillämpas på yrkesexamensstipendier som beviljas utifrån examina som har avlagts efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 12 november 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.