1001/2021

Helsingfors den 9 november 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001) 2 § 4 mom., som följer:

2 §
Grundläggande utbildning

Av en ämnesstuderande enligt 46 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, som inte avlägger ämnesstudier som en del av sin läropliktsutbildning, kan tas ut en avgift för undervisningen som utgör högst 50 procent av de genomsnittliga årliga kostnaderna per elev för ordnandet av kursen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Helsingfors den 9 november 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Kirsi Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.