987/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift (971/2017) 14 §, sådan den lyder i lag 840/2020, som följer:

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2022.

Denna lag tillämpas på

1) anskaffningsstöd som importören eller tjänsteleverantören ansöker om senast den 31 december 2021,

2) gasanskaffningsstöd som ägaren eller innehavaren av ett fordon ansöker om senast den 30 november 2022,

3) konverteringsstöd som ägaren eller innehavaren av en personbil ansöker om senast den 31 december 2021.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

RP 166/2021
KoUB 23/2021
RSv 150/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.