981/2021

Helsingfors den 18 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005) 1 § 2 punkten, sådan den lyder i förordning 199/2016, som följer:

1 §
Planer och program som förutsätter en miljöbedömning

Planer och program som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) är, utöver det som bestäms eller föreskrivs särskilt


2) den riksomfattande avfallsplan som avses i 87 § i avfallslagen (646/2011),Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EGT L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingfors den 18 november 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Miljöråd
Riitta Levinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.