977/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §
Utvärdering

Nationella centret för utbildningsutvärdering handhar utvärderingen av kvalitetssystem vid Högskolan på Åland i enlighet med 5 § 2 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland (Ålands författningssamling 2002:81). Enligt överenskommelse mellan Ålands landskapsregering och Nationella centret för utbildningsutvärdering deltar Högskolan på Åland i annan verksamhetsutvärdering. Utvärderingen sker i enlighet med lagen om Nationella centret för utbildningsvärdering (1295/2013).

I republikens presidents förordning om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland (501/2018) finns bestämmelser om utvärdering av sjöfartsutbildningen vid Högskolan på Åland.

2 §
Sjukskötarutbildning

Utbildning vid Högskolan på Åland som leder till examensbenämningen sjukskötare (YH) ska uppfylla de krav som ställs i Europeiska unionens bestämmelser.

3 §
Likvärdig examen

Yrkeshögskoleexamen avlagd vid Högskolan på Åland medför samma behörighet i riket när det gäller nivå på examen och fortsatta studier som examen avlagd vid yrkeshögskola som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014).

4 §
Ersättning för kostnader

Nationella centret för utbildningsutvärdering ersätts för kostnader för de utvärderingar som avses i 1 § 1 mom. på det sätt som dels Ålands landskapsregering, dels Högskolan på Åland kommer överens om med Nationella centret för utbildningsutvärdering.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland (548/2005).

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.