969/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 5 kap. 15 § i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 5 kap. 15 § 1 mom. 2 och 3 punkten som följer:

5 kap.

Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

15 §
Interna transaktioner

Ett kreditinstitut ska till Finansinspektionen anmäla transaktioner där den ena parten är kreditinstitutet och den andra parten är


2) en i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) avsedd pensionsstiftelse eller en i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) avsedd tilläggspensionsstiftelse eller EES-tilläggspensionsstiftelse som har grundats av ett kreditinstitut eller av ett annat arbetsgivarföretag som hör till samma koncern som kreditinstitutet och i vilken de personer som är anställda hos arbetsgivarföretaget kan vara försäkrade,

3) en i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor avsedd pensionskassa eller en i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor avsedd tilläggspensionskassa eller EES-tilläggspensionskassa i vilken de personer som är anställda hos ett kreditinstitut eller hos ett annat arbetsgivarföretag som hör till samma koncern som kreditinstitutet kan vara försäkrade.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.