964/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Vid tillämpning av 1 mom. 8–11 punkten räknas till ägar- och röstandelarna även aktier och andelar som hör till en pensionsstiftelse eller pensionskassa enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) eller en tilläggspensionsstiftelse, tilläggspensionskassa, EES-tilläggspensionsstiftelse eller EES-tilläggspensionskassa enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) som grundats av ett arbetsgivarföretag inom den i 3 § 2 mom. avsedda företagsgruppen och vars försäkrade personer är anställda hos arbetsgivarföretaget.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.