962/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 10 § i lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang (1038/1997) 10 § 1 mom. som följer:

10 §

Beslut om ändring av stadgarna för en tilläggspensionskassa eller EES-tilläggspensionskassa som omfattas av lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) fattas med avvikelse från 1 kap. 10 § i den lagen och 2 kap. 15 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) med enkel majoritet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.