959/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Arbetsgivare

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsgivare tillämpas också på en sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (948/2021) då den betalar kompletteringsdagpenning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.