934/2021

Helsingfors den 12 november 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till förordningen en ny 2 a §, som följer:

2 a §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) allmänheten en eller flera fysiska eller juridiska personer eller, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa,

2) den berörda allmänheten sådana registrerade sammanslutningar vars syfte är att främja områdets natur-, miljö- eller hälsoskydd samt den allmänhet som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av en olycka eller vars intressen berörs av beslutet i ärendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Helsingfors den 12 november 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd
Annika Parsons

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.