900/2021

Helsingfors den 28 oktober 2021

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (826/2021) 6 § som följer:

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2021 och gäller till och med den 15 november 2021.


Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2021.

Helsingfors den 28 oktober 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.