890/2021

Helsingfors den 21 oktober 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (8/2002) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 698/2020, som följer:

3 §
Ersättningsbeloppet

Ersättningens belopp bygger på värdet på den kalkylerade skadan multiplicerat med den koefficient som avses i 2 mom., 4 § 2 mom. eller 5 § 1 mom. Värdet av den kalkylerade skadan uppgår med koefficienten ett till 1 002 euro.


Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2021.

Helsingfors den 21 oktober 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Hanne Lohilahti

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.