884/2021

Helsingfors den 14 oktober 2021

Statsrådets förordning om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 5 § i lagen om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen (794/2021):

1 §

Det i Bryssel den 29 juni 2016 upprättade protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen träder i kraft den 27 oktober 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 18 juni 2021 och av statsrådet den 26 augusti 2021. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd den 13 september 2021.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen (794/2021) träder i kraft den 27 oktober 2021.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 27 oktober 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/2021)

Helsingfors den 14 oktober 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Lagstiftningsråd
Maria Guseff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.