883/2021

Helsingfors den 18 oktober 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av tabell 1 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (654/2020) tabell 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2021.

Komissionens direktiv 2017/164/EU, EUT Nr. L 27, 1.2.2017, s. 115

Helsingfors den 18 oktober 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Konsultativ tjänsteman
Sirkku Saarikoski

Bilaga: SHMf om ändring av tabell 1 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.