879/2021

Helsingfors den 14 oktober 2021

Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i Paris den 24 juni 2021 vid avtalsparternas konsultativa möte antagna åtgärderna 1(2021)–23(2021), om vilka beslut fattats i enlighet med bilaga V (FördrS 54/2002) till det miljöskyddsprotokoll som anknyter till Antarktisfördraget (FördrS 31/1984), är i kraft från den 22 september 2021 enligt vad som har avtalats.

Åtgärderna har godkänts av republikens president den 8 oktober 2021.

2 §

Bestämmelserna i åtgärderna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2021.

(Åtgärderna finns tillgängliga på Antarktisfördragets sekretariats internetsidor
(Åtgärderna finns tillgängliga på Antarktisfördragets sekretariats internetsidor www.ats.aq och på miljöministeriet som också ger upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 14 oktober 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.