877/2021

Helsingfors den 15 oktober 2021

Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådant det lyder i lag 876/2021:

1 §

Ett i 16 a § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsett intyg eller ett i 16 b eller 16 d § i den lagen avsett covid-19-test krävs inte av personer som under de senaste 14 dygnen före ankomsten till Finland enbart har vistats i Bhutan, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Saudiarabien, Taiwan eller Vatikanstaten eller i kommunerna Karasjok, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger eller Tana i Norge.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 15 oktober 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Avdelningschef
Taneli Puumalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.