871/2021

Helsingfors den 7 oktober 2021

Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Slovenien om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den genom notväxling den 10 september 2020 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sloveniens regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sloveniens regering om främjande av och skydd för investeringar (FördrS 36 och 37/2000) träder i kraft den 22 oktober 2021 enligt vad som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 oktober 2021.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen (485/2000).

U 3/2020 rd
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 66/2021)

Helsingfors den 7 oktober 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Handelsrådet
Johanna Ala-Nikkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.