858/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Lag om ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ändring av mervärdesskattelagen (623/2021) 130 § och

ändras 130 a § 2 mom. som följer:

130 a §

Kommunerna har rätt till återbäring för den kalkylerade skatten på de skattefria i 38 a § avsedda tjänster och varor i form av socialvård som de anskaffat.Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2021.

RP 125/2021
FiUB 13/2021
RSv 124/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.