852/2021

Helsingfors den 30 september 2021

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2021

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2021 (132/2021) 2 § som följer:

2 §

Vid redovisning för skatteåret 2021 används följande i 5 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998) avsedd utdelning:]

Statsskatt 29,88 %
Kommunalskatt 60,79 %
Kyrkoskatt 2,75 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 2,90 %
– dagpenningspremie 3,68 %

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2021.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i oktober 2021, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2021 till september 2021 korrigeras.

Helsingfors den 30 september 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.