849/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av 37 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 37 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1128/2009, som följer:

37 §
Behandling av ett ärende som gäller ett militärt brott

I fråga om överföring av förundersökning till polisen gäller särskilda bestämmelser. Förundersökningen i ett militärt brottmål som behandlas vid Gränsbevakningsväsendet förrättas av en gränsbevakningsman. En i 28 a § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning avsedd tjänsteman som har rätt att inleda förundersökning inom försvarsmakten är vid Gränsbevakningsväsendet avdelningschefen eller biträdande avdelningschefen vid juridiska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet. I en ovan avsedd situation beslutar biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet vid behov om den förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendet som ska förrätta förundersökningen.Denna förordning träder i kraft den 4 oktober 2021.

Helsingfors den 30 september 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.