842/2021

Helsingfors den 17 september 2021

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) bilagorna 2, 3, 6 och 7,

av dem bilaga 2 sådan den lyder i förordning 79/2020, bilaga 3 sådan den lyder i förordning 263/2021, bilaga 6 sådan den lyder i förordning 889/2019 och bilaga 7 sådan den lyder i förordning 651/2020, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 17 september 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Personaldirektör
Kirsti Pohjankukka

Bilaga 2

Likställda tjänstebenämningar

Tillämplig tjänstebenämning Tjänstebenämning
Utrikesråd Fastighetschef, konsultativ tjänsteman, ekonomichef, chef för dataförvaltning, säkerhetschef
Ambassadråd Specialforskare, handelsråd, utvecklingspolitisk rådgivare, lagstiftningsråd, redovisningschef, IT-chef, överinspektör, datasäkerhetschef, webbkommunikationschef
Utrikessekreterare Handelssekreterare, translator, utbildningsplanerare, lagstiftningssekreterare, jurist, ekonomiplanerare, inspektör, informatör, datakommunikationsspecialist, forskare, forskningssekreterare, kommunikationsplanerare, sakkunnig (personalärenden), planerare
Andre sekreterare (administrativa ärenden) Kamrer
Administrativ medarbetare Regional informatör, upphandlingssekreterare, personalsekreterare
Avdelningssekreterare EU-rådgivare, projektassistent
Byråsekreterare Webbsekreterare, telekommunikationssekreterare

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.10.2021
Stationeringsort Koefficient
Hongkong Tokyo 1,500
Bern Genéve Peking Shanghai 1,450
Oslo Ramallah Söul Tel Aviv 1,400
Singapore 1,350
Köpenhamn Reykjavik 1,300
New York 1,250
Beirut Los Angeles Stockholm Washington 1,200
Abu Dhabi Ottawa 1,150
Bangkok Berlin Bryssel Canberra Dublin Haag Paris Riad Rom Strasbourg Wien 1,100
Aten Jakarta London 1,050
Abuja Dar es Salaam Hanoi Kuala Lumpur Lissabon Madrid Manila 1,000
Moskva Nairobi Nicosia Riga Tallinn 1,000
Kairo New Delhi Prag Pristina Rabat Santiago de Chile Vilnius Zagreb 0,950
Belgrad Budapest Kiev Maputo Petrozavodsk St. Petersburg Warszawa 0,900
Addis Abeba Brasilia Bukarest Lima Pretoria São Paulo Sofia Tunis 0,850
Alger Bogotá Buenos Aires Kathmandu Mexico Murmansk Nur-Sultan Windhoek 0,800
Ankara Bagdad Kabul Yangon 0,750
Minsk Teheran 0,700
Lusaka 0,650
Damaskus 0,600

Bilaga 6

Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning € enligt väggrupp
Flyttningsrätt m 3 A B C D E F
60– 7 737 10 895 12 524 14 350 17 181 19 236
55–59 7 248 10 188 11 710 13 426 16 094 18 040
50–54 6 760 9 481 10 895 12 503 15 008 16 845
45–49 6 271 8 776 10 080 11 579 13 921 15 649
40–44 5 781 8 069 9 264 10 655 12 834 14 454
35–39 5 292 7 363 8 449 9 731 11 747 13 258
30–34 4 804 6 656 7 635 8 808 10 661 12 063
25–29 4 314 5 950 6 820 7 884 9 574 10 867
20–24 3 825 5 244 6 004 6 960 8 487 9 673
15–19 3 336 4 537 4 864 6 036 7 400 8 477
10–14 2 848 3 830 4 374 5 113 6 314 7 282
5–9 2 065 2 798 3 288 3 863 4 901 5 760

Flyttningsvägar

Från Till Grupp Undantagsfall
Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A
Köpenhamn, Oslo, S:t Petersburg, Vilnius B
Belgrad, Berlin, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Minsk, Murmansk, Petrozavodsk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb C
Abu Dhabi, Ankara, Aten, Bagdad, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Katmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Manila, Moskva, New Delhi, Nikosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Yangon D
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek E
Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Lima, México, Nur-Sultan, Santiago de Chile, São Paulo F
De nordiska och baltiska länderna inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Tallinn
(Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) -> Helsingfors A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg B Köpenhamn, Oslo, Vilnius-> Helsingfors B
Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, Medelhavet C De baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C De baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk BB Vilnius -> Minsk A De nordiska och baltiska länderna-> Ankara D
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev,Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E De nordiska och baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E
Öst-, Väst- och Sydafrika, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Reykjavik Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa och västra Balkan. Medelhavet, Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet, de nordiska och baltiska länderna B Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin och London C Mellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin och London -> Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet C
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet C Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland D Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C
Öst-, Väst- och Sydafrika, Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, E Warszawa -> Murmansk D
Central- och Sydamerika F
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) inom området (> 500 km), Nordafrika B
Sydosteuropa, västra Balkan ochTurkiet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, C Aten, Nikosia, Rom -> Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet B
Asien, Australien, Helsingfors, Kiev, Mellanöstern, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nikosia, Rom-> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) inom området eller till ett grannland (<500 km) A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa B Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de nordiska och baltiska länderna C Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, de nordiska och baltiska länderna D Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nikosia, Rom B
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland D Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E
Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) inom området, Medelhavet B
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet C
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika D Kairo -> Beirut,Ramallah, Tel Aviv B
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik F
Mellanöstern (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) inom området C Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet. Medelhavet D Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nikosia, Rom, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet C Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Asien, Australien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika E Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik F
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området C
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika p
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Asien (Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Nur-Sultan, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio, Yangon) inom området C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo, Yangon -> Kabul, Katmandu, New Delhi, Nur-Sultan D
Afrika, Australien, Los Angeles, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet. Medelhavet D Kabul, Söul, Tokyo -> de nordiska och baltiska länderna; Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D
Reykjavik F
Australien (Canberra) inom området A
Afrika, Asien, Los Angeles, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet. Medelhavet D Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) E
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) inom området C New York -> WashingtonA Los Angeles -> Ottawa D
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E Los Angeles -> Asien, Australien D Nordamerika -> México D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Central- och Sydamerika (Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Santiago de Chile, São Paulo) inom Sydamerika C
inom Centralamerika C
från Central- till Sydamerika D
Asien, Australien, Nordamerika E México -> Nordamerika D Central- och Sydamerika -> Kabul F
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, F
Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) inom Ryssland A Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B
Ryssland Ukraina, Vitryssland B Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C
Ukraina Vitryssland B
Petrozavodsk Helsingfors C
S:t Petersburg Helsingfors B
S:t Petersburg De nordiska och baltiska länderna B
Kiev, Minsk de baltiska länderna B Minsk -> Vilnius A
Kiev, Minsk, Murmansk Helsingfors C
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk de baltiska länderna C
Moskva Helsingfors D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk Köpenhamn, Oslo, Stockholm D
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet D Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C
Murmansk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, västra Balkan och Turkiet E Murmansk -> Warszawa D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev,Minsk Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik E
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika F

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar

Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101–200 personer 80 %

2) 201–300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.10.2021

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottagning Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Lägre Högre kaffeservering
Abu Dhabi 41 55 31 55 69 32 48 18 10
Abuja 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Addis Abeba 34 45 25 45 57 27 40 16 9
Alger 32 42 23 42 52 25 36 15 8
Ankara 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Aten 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Bagdad 31 42 23 42 53 25 36 15 8
Bangkok 42 57 31 57 73 32 50 19 11
Beirut 49 68 37 68 85 38 59 22 13
Belgrad 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 49 68 38 68 86 39 59 22 13
Bogotá 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Brasilia 32 42 23 42 53 25 36 15 8
Bryssel 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Buenos Aires 35 46 26 46 58 27 40 16 9
Bukarest 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Canberra 41 56 31 56 73 32 50 19 11
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Dublin 40 55 30 55 69 32 48 18 10
Genéve 51 70 39 70 88 40 61 22 13
Haag 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Hanoi 37 50 28 50 63 29 43 17 9
Hongkong 50 69 38 69 88 39 61 22 13
Jakarta 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Kathmandu 32 42 23 42 52 25 36 15 8
Kiev 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Kuala Lumpur 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Köpenhamn 45 62 35 62 78 36 54 20 11
Lima 37 50 28 50 63 29 42 17 9
Lissabon 38 51 28 51 64 30 45 17 10
London 39 53 30 53 67 31 46 18 10
Los Angeles 42 58 32 58 73 33 50 19 11
Lusaka 30 38 20 38 46 22 32 14 7
Madrid 38 51 28 51 64 30 44 17 10
Manila 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Maputo 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Mexico 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Minsk 29 38 21 38 48 23 33 14 7
Moskva 39 53 29 53 67 30 42 17 9
Murmansk 34 46 25 46 57 27 40 16 9
Nairobi 38 50 28 50 64 29 44 17 9
New Delhi 36 48 26 48 60 28 42 16 9
New York 43 58 33 58 74 34 51 19 11
Nicosia 38 51 28 51 65 30 45 17 10
Nur-Sultan 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Oslo 49 63 37 63 87 38 58 22 13
Ottawa 41 56 31 56 71 32 49 18 10
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 51 69 40 69 82 41 60 21 13
Petrozavodsk 38 51 28 51 64 29 44 17 9
Prag 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Pretoria 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Pristina 34 45 25 45 57 27 40 16 9
Rabat 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Ramallah 48 66 37 66 84 38 58 21 12
Reykjavik 44 60 34 60 76 35 52 19 11
Riad 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Riga 38 50 28 50 64 29 44 17 9
Rom 40 55 30 55 69 32 48 18 10
S:t Petersburg 38 51 28 51 64 29 44 17 9
Santiago de Chile 36 48 27 48 60 28 42 16 9
São Paulo 32 42 23 42 53 25 36 15 8
Shanghai 51 69 40 69 82 41 60 21 13
Singapore 47 64 36 64 81 37 56 20 12
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Stockholm 42 56 32 56 71 33 50 19 11
Strasbourg 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Söul 47 64 36 64 82 37 56 21 12
Tallinn 38 51 28 51 64 30 45 17 10
Teheran 27 36 20 36 43 21 30 12 7
Tel Aviv 48 66 37 66 84 38 58 21 12
Tokyo 49 67 37 67 85 38 59 21 12
Tunis 32 43 23 43 53 25 37 15 8
Warszawa 33 44 24 44 56 26 39 16 8
Washington 41 56 31 56 71 32 49 19 10
Wien 40 54 30 54 68 32 47 18 10
Vilnius 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Windhoek 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Yangon 36 48 26 48 60 28 42 16 9
Zagreb 35 47 26 47 60 28 41 16 9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.