841/2021

Helsingfors den 23 september 2021

Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Lettland om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den genom notväxling den 11 februari 2021 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Lettlands regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Lettlands regering om främjande av och skydd för investeringar (FördrS 4 och 5/1993) träder i kraft den 8 oktober 2021 enligt vad som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen (62/1993).

U 3/2020
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 64/2021)

Helsingfors den 23 september 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Handelsrådet
Kimmo Sinivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.