836/2021

Helsingfors den 23 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av bilagan om lastningsföreskrifter till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Ryska federationens transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Med stöd av artikel 2 i överenskommelsen mellan Republiken Finlands kommunikationsministerium och Ryska federationens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik (FördrS 87/2016, nedan kallad överenskommelsen mellan ministerierna) har den finska och den ryska parten i Helsingfors den 9 september 2021 undertecknat ett protokoll om ändringar av bilagan om lastningsföreskrifter till överenskommelsen mellan ministerierna.

2 §

Ändringarna enligt nämnda protokoll av föreskrifterna i bilagan till överenskommelsen mellan ministerierna ska gälla som förordning.


Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2021.

(Bilagorna till överenskommelsen och ändringarna i dem finns att tillgå hos Transport- och kommunikationsverket)
(Bilagorna till överenskommelsen och ändringarna i dem finns att tillgå hos Transport- och kommunikationsverket)

Helsingfors den 23 september 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Trafikrådet
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.