835/2021

Helsingfors den 23 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (1037/2000) 3 §, sådan den lyder i förordning 112/2017, som följer:

3 §
Sammansättning

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sex andra medlemmar. Av medlemmarna ska åtminstone en företräda svenska språkenheten vid statsrådets kanslis förvaltningsenhet, en enheten för utveckling av lagstiftningen och laggranskning vid justitieministeriets stab och en svenska enheten vid Institutet för de inhemska språken.

Nämnden har en sekreterare.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 23 september 2021

Statsministern
Sanna Marin

Regeringssekreterare
Piia Nyström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.