830/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 16 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning (309/2021) 14 § som följer:

14 §
Bedömning i vissa fall

I sådan undervisning på främmande språk som avses i 10 § 4 mom. i lagen om grundläggande utbildning, i undervisning utomlands och i grundläggande utbildning för vuxna kan enligt vad Utbildningsstyrelsen bestämmer avvikelse göras från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 16 september 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Kirsi Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.