823/2021

Helsingfors den 9 september 2021

Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Estland om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den genom notväxling den 13 november 2020 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om främjande av och skydd för investeringar (FördrS 103 och 104/1992) träder i kraft den 18 september 2021 enligt vad som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen (1012/1992).

U 3/2020
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 61/2021)

Helsingfors den 9 september 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Handelsrådet
Kimmo Sinivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.