822/2021

Helsingfors den 9 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till förordningen om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan (1181/1991) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Finland har den 21 juli 2021 lämnat följande meddelande till Europarådets generalsekreterare:

Finland lämnar en meddelande enligt artiklarna 12 och 13 i den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse, enligt vilken stadgan på grund av sådana förändringar i förvaltningsstrukturen som har skett efter att stadgan ratificerades ska tillämpas på den lokala förvaltningen (”kommuner”) i Finland. På självstyrande områden som är större än kommuner (”välfärdsområden” i Fastlandsfinland) tillämpas stadgan till följande delar: artikel 2, artikel 3, artikel 4.1 och 4.3–4.6, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9.1, 9.2 och 9.4–9.7, artikel 10 och artikel 11. Eftersom dessa ändringar i förvaltningsstrukturen inte gäller det självstyrande området Åland, tillämpas stadgan på den lokala förvaltningen (”kommuner”) på Åland.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Helsingfors den 9 september 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.