819/2021

Helsingfors den 9 september 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § och bilagan i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c (327/2021) 4 § 2 mom. och bilagan som följer:

4 §
Områden som är fria från sjukdomar i kategori c

Följande områden i Finland eller anläggningskretsar enligt 7 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar har sjukdomsfri status avseende sjukdomar i kategori c:

1) landskapet Åland, med undantag av Brändö kommun, i fråga om förekomst av kvalstret Varroa spp.,

2) hela Finland, med undantag av landskapet Åland, i fråga om förekomst av viral hemorragisk septikemi, nedan VHS,

3) hela Finland, med undantag av områden som nämns i bilaga 1, i fråga om förekomst av infektiös hematopoietisk nekros, nedan IHN.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2021.

Helsingfors den 9 september 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Bilaga 1: Områden som har utrotningsprogram i syfte att uppnå sjukdomsfri status avseende IHN

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.