811/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 2 september 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilagorna 1–4 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek (589/2015) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2021.

Rådets direktiv 92/29/EEG (31992L0029); EGT L 113, 30.4.1992, s. 19
Kommissionens direktiv (EU) 2019/1834 (32019L1834); EUT L 279, 31.10.2019, s. 80

Helsingfors den 2 september 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Specialsakkunnig
Jenny Rintala

Bilagor 1-4: SHMf om fartygsapotek

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.