808/2021

Helsingfors den 24 augusti 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2021‒2022

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 504/2017:

1 §
Jakt på tjäder

Utöver bestämmelserna i 24 § 22 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på tjäder från och med den 11 oktober till och med den 10 december förbjuden i landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är jakt på tjäder från och med den 11 november till och med den 10 december förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten samt i kommunerna Enontekis, Kemi, Keminmaa, Kolari, Pello, Simo, Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå i landskapet Lappland.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är jakt på tjäder från och med den 10 januari till och med den 31 januari förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Norra Savolax, i kommunerna Kajana, Sotkamo, Paltamo, Puolanka och Ristijärvi i landskapet Kajanaland, i kommunerna Juuka och Nurmes i landskapet Norra Karelen samt i kommunerna Enontekis, Kemi, Keminmaa, Kolari, Pello, Simo, Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå i landskapet Lappland.

2 §
Jakt på orre

Utöver bestämmelserna i 24 § 21 punkten i jaktförordningen är jakt på orre från och med den 11 oktober till och med den 10 december förbjuden i landskapen Egentliga Finland och Nyland.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är jakt på orre från och med den 11 november till och med den 10 december förbjuden i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten och Päijänne-Tavastland, samt i kommunerna Enontekis, Kemi, Keminmaa, Kolari, Pello, Rovaniemi, Simo, Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå i landskapet Lappland.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är jakt på orre från och med den 10 januari till och med den 31 januari förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland och Österbotten samt i kommunerna Enontekis, Kemi, Keminmaa, Kolari, Pello, Rovaniemi, Simo, Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå i landskapet Lappland.

3 §
Jakt på järpe

Utöver bestämmelserna i 24 § 22 punkten i jaktförordningen är jakt på järpe från och med den 11 oktober till och med den 10 december förbjuden i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Muonio, Sodankylä och Utsjoki i landskapet Lappland.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är jakt på orre från och med den 11 november till och med den 10 december förbjuden i landskapen Södra Karelen, Kajanaland, Mellersta Finland och Kymmenedalen, i kommunerna Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Tervola, Torneå och Övertorneå i landskapet Lappland samt i kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten.

4 §
Jakt på ripa

Utöver bestämmelserna i 24 § 19 punkten i jaktförordningen är jakt på ripa totalförbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax, i kommunerna Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Torneå och Övertorneå samt i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2021 och gäller till och med den 31 juli 2022.

Helsingfors den 24 augusti 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.