802/2021

Helsingfors den 27 augusti 2021

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Finlands Nationalbalett 100 år

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2022 ges det ut ett jubileumsmynt i guld med temat Finlands Nationalbalett 100 år och valören 100 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en guldlegering, av vars vikt 917 promille är guld, 43 promille koppar och 40 promille silver. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 22,0 mm ± 0,1 mm och dess vikt 5,65 g ± 0,10 g. Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Myntet har en slitrand.

4 §

Jubileumsmyntet är specialpräglat, varvid myntets botten är spegelblank. Figurerna har avbildats med matt yta på en spegelblank botten. Jubileumsmyntet har en helt slät kant.

Av jubileumsmynten får högst de 500 första exemplaren numreras i hela hundratal.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens efternamnsinitial K och logotypen för myntverket i Litauen.

6 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns en tygliknande relief bestående av bågformiga linjer från vilken en dansares ben sträcks ut mot myntets högra nedre kant. På den nedre hälften av teckensidan, delvis bakom dansarens ben, står årtalet 2022. Texten KANSALLISBALETTI 100 VUOTTA löper längs myntets vänstra kant. Texten NATIONALBALETTEN 100 ÅR löper längs myntets högra kant. Myntverket i Litauens logotyp finns i mitten av myntets nedre kant.

På myntets valörsida löper en reliefbild bestående av bågformiga linjer från myntets övre kant till den nedre på myntets högra sida. Linjerna bildar en tygliknande böljande form. Orden SUOMI och FINLAND står under varandra till vänster på myntets mittlinje. Valörbeteckningen 100 € står till vänster under myntets mittlinje och myntutformarens efternamnsinitial K under valörbeteckningen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2021.

Helsingfors den 27 augusti 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Specialsakkunnig
Peppiina Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.