764/2021

Nådendal den 13 augusti 2021

Lag om ändring av 10 a § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) 10 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 247/2017, som följer:

10 a §
Myndigheternas uppgifter

Bestämmelser om landskapsförbundens uppgifter i fråga om samservicen finns i 17 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021).Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 47/2021
EkUU 16/2021
JsUU 8/2021
FvUB 9/2021
RSv 105/2021

Nådendal den 13 augusti 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.