750/2021

Helsingfors den 12 augusti 2021

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag (509/2020) bilagan, sådan den lyder i förordning 339/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.

Helsingfors den 12 augusti 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Industriråd
Mikko Huuskonen

Bilaga

Verksamhetsområden som omfattas av temporärt kostnadsstöd för företag

Verksamhetsområde
01630 Bearbetning av skördade växter
07100 Järnmalmsutvinning
07290 Utvinning av annan malm
08113 Brytning av skiffer
08920 Torvutvinning
10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
10620 Stärkelsetillverkning
10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
10720 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
10730 Tillverkning av pastaprodukter
11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
13300 Blekning, färgning och annan textilberedning
13910 Tillverkning av trikåväv
13921 Tillverkning av inredningstextilier
13930 Tillverkning av mattor
13990 Övrig textilietillverkning
14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder
14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
14200 Tillverkning av pälsvaror
14390 Tillverkning av andra trikåvaror
15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
17211 Tillverkning av papperssäckar och -påsar
17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
18120 Annan tryckning
18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
18200 Reproduktion av inspelningar
19100 Tillverkning av stenkolsprodukter
20120 Tillverkning av färgämnen
20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
20520 Tillverkning av lim och gelatin
20530 Tillverkning av eteriska oljor
23110 Framställning av planglas
23140 Tillverkning av glasfiber
23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
24430 Framställning av bly, zink och tenn
24510 Gjutning av järn
25400 Tillverkning av vapen och ammunition
26520 Urtillverkning
27310 Tillverkning av optiska fiberkablar
28110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi
28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
32110 Prägling av mynt
32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
32130 Tillverkning av bijouterier o.d.
32991 Tillverkning av skyddsutrustning
32999 Tillverkning av övriga produkter
33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
42130 Anläggning av broar och tunnlar
42991 Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt
43110 Rivning av hus och byggnader
43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43390 Annan slutbehandling av byggnader
46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
46150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
46160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
46190 Provisionshandel med blandat sortiment
46240 Partihandel med hudar, skinn och läder
46390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
46421 Partihandel med kläder
46422 Partihandel med skodon
46480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror
46492 Partihandel med böcker
46499 Övrig partihandel med hushållsvaror
46650 Partihandel med kontorsmöbler
46660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
46720 Partihandel med metaller och metallmalmer
47241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker
47291 Glasskiosker
47292 Specialiserad butikshandel med naturprodukter
47511 Specialiserad butikshandel med tyger
47594 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar
47621 Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial
47622 Specialiserad butikshandel med tidskrifter och tidningar
47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
47711 Specialiserad butikshandel med damkläder
47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder
47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder
47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar
47719 Allmän detaljhandel med kläder
47721 Specialiserad butikshandel med skodon
47722 Specialiserad butikshandel med väskor
47770 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar
47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar
47799 Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor
47810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
47890 Torg- och marknadshandel med övriga varor
47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
49310 Kollektivtrafik
49320 Taxitrafik
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
49399 Övrig landtransport, passagerartrafik
49500 Transporter i rörsystem
50101 Havssjöfart, passagerartrafik
50102 Kustsjöfart, passagerartrafik
50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
51101 Reguljär lufttransport
51210 Lufttransport, godstrafik
52213 Avgiftsbelagd parkering
52230 Stödtjänster till lufttransport
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
55201 Vandrarhem
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll
56101 Restauranger
56102 Café-restauranger
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
56301 Öl- och drinkbarer
56302 Caféer och kaffebarer
58130 Tidningsutgivning
58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan
58142 Utgivning av tidskrifter
58190 Annan förlagsverksamhet
59130 Film-, video- och TV-programdistribution
59140 Filmvisning
59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning
60100 Sändning av radioprogram
61300 Telekommunikation via satellit
63120 Webbportaler
63910 Nyhetsservice
72192 Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling
72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
73111 Reklambyråer
73112 Direkt- och utomhusreklam
73119 Andra reklamtjänster
73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
74101 Grafisk design
74109 Industriell design o.d.
74201 Fotografiateljéer
74901 Programbyråer och managertjänster
74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
77350 Uthyrning och leasing av flygplan
77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
78200 Personaluthyrning
79110 Resebyråverksamhet
79120 Researrangemang
79900 Turist- och bokningsservice
80100 Säkerhetsverksamhet
80300 Spanings- och detektivverksamhet
82191 Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster
82192 Postningstjänster
82200 Callcenterverksamhet
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
82990 Övriga företagstjänster
85100 Utbildning på förskolenivå
85200 Utbildning på lägre grundnivå
85312 Gymnasieutbildning
85320 Yrkesutbildning på mellannivå
85510 Sport- och motionsutbildning
85520 Musik- och dansutbildning
85530 Trafikskoleverksamhet
85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d.
85592 Utbildningscentraler
85593 Språkskolor och -institut
85599 Övriga utbildningsenheter
85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
86220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
86901 Fysioterapi
86903 Diagnostisk bildbehandling
86909 Andra hälsovårdstjänster
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre
87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)
87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning
87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder
87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård
87902 Mödra- och skyddshem
87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service
88911 Barndaghem
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem
88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll
90010 Artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
91020 Museiverksamhet
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
92000 Spel- och vadhållningsverksamhet
93110 Drift av sportanläggningar
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93130 Drift av gymanläggningar
93190 Annan sportverksamhet
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
94910 Verksamhet i religiösa samfund
94991 Organisationer som betjänar forskning och kultur
94999 Övriga organisationer
95120 Reparation av kommunikationsutrustning
95210 Reparation av hemelektronik
95230 Lagning av skodon och lädervaror
95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
96011 Tvätteriverksamhet för företag
96040 Kroppsvård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.