749/2021

Helsingfors den 5 augusti 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020) 2 § 2 mom. 4 punkten, sådan den lyder i förordning 307/2021, som följer:

2 §
Vacciner som används och vaccinationsordning

Vaccinationerna ges till olika befolkningsgrupper i följande ordning:


4) andra personer än de som avses i punkten 1–3 enligt åldersgrupp så att 60–69-åringarna vaccineras först, därefter 50–59-åringarna, sedan 40–49-åringarna, sedan 30–39-åringarna, sedan 16–29-åringarna och till slut 12–15-åringarna.


Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2021.

Helsingfors den 5 augusti 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.