746/2021

Helsingfors den 5 augusti 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2021–2022

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Regionala kvoter

I områdena enligt 5 § i jaktförordningen (666/1993) får jagas östersjövikare under respektive jaktår som följer:

1) förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken sammanlagt högst 375 individer,

2) förvaltningsområdet Sydvästra Finland sammanlagt högst 0 individer, och

3) förvaltningsområdet Finska viken sammanlagt högst 0 individer.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2021 och gäller till och med den 31 juli 2022.

Helsingfors den 5 augusti 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.