742/2021

Helsingfors den 22 juli 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test (702/2021) 1 § som följer:

1 §

Ett i 16 a § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsett intyg eller ett i 16 b eller 16 d § i den lagen avsett covid-19-test krävs inte av personer som anländer till Finland från följande länder och områden: Australien, Hongkong, Island, Israel, Kina, Macao, Nya Zeeland, Polen, San Marino, Singapore, Slovakien, Taiwan och Vatikanstaten samt kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sør-Varanger i Norge.


Denna förordning träder i kraft den 26 juli 2021.

Helsingfors den 22 juli 2021

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Förvaltningsöverdirektör
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.