706/2021

Helsingfors den 8 juli 2021

Statsrådets förordning om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg (536/2021):

1 §

Det i Montreal den 4 april 2014 upprättade protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg träder i kraft den 1 augusti 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 18 maj 2021 och av republikens president den 18 juni 2021. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella civila luftfartsorganisationens generalsekreterare den 28 juni 2021.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg (536/2021) träder i kraft den 1 augusti 2021.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 55/2021)

Helsingfors den 8 juli 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Lagstiftningsråd
Sari Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.