705/2021

Helsingfors den 8 juli 2021

Statsrådets förordning om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (535/2021):

1 §

Det i Peking den 10 september 2010 upprättade kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg träder i kraft den 1 augusti 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 18 maj 2021 och av republikens president den 18 juni 2021. Anslutningsinstrumentet har deponerats hos Internationella civila luftfartsorganisationens generalsekreterare den 28 juni 2021.

2 §

I samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet har Finland lämnat följande meddelande och följande förklaring:

Finland lämnar ett meddelande enligt artikel XXII a i protokollet om att Finland i enlighet med artikel 4.2 i Haagkonventionen i dess ändrade lydelse enligt 2010 års Pekingprotokoll utsträcker sin jurisdiktion till fall där brottet har begåtts mot en finsk medborgare och till fall där brottet har begåtts av en statslös person som har sin vanliga vistelseort inom finskt territorium.

Finland lämnar en förklaring enligt artikel XXII b i protokollet om att Finland tillämpar bestämmelserna i artikel 1.3 d i Haagkonventionen i dess ändrade lydelse enligt 2010 års Pekingprotokoll i enlighet med de principer i sin straffrätt som rör ansvarsfrihet på grund av familjerelationer.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

4 §

Lagen om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (535/2021) träder i kraft den 1 augusti 2021.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 52/2021)

Helsingfors den 8 juli 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Lagstiftningsråd
Sari Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.