704/2021

Helsingfors den 8 juli 2021

Statsrådets förordning om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (534/2021):

1 §

Den i Peking den 10 september 2010 ingångna konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart träder i kraft den 1 augusti 2021 enligt vad som har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 18 maj 2021 och av republikens president den 18 juni 2021. Anslutningsinstrumentet har deponerats hos Internationella civila luftfartsorganisationens generalsekreterare den 28 juni 2021.

2 §

I samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet har Finland lämnat följande meddelande och följande förklaring:

Finland lämnar ett meddelande enligt artikel 21.4 a i konventionen om att Finland i enlighet med artikel 8.2 i konventionen utsträcker sin jurisdiktion till fall där brottet har begåtts mot en finsk medborgare och till fall där brottet har begåtts av en statslös person som har sin vanliga vistelseort inom finskt territorium.

Finland lämnar en förklaring enligt artikel 21.4 b i konventionen om att Finland tillämpar bestämmelserna i artikel 1.4 d i konventionen i enlighet med de principer i sin straffrätt som rör ansvarsfrihet på grund av familjerelationer.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

4 §

Lagen om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart (534/2021) träder i kraft den 1 augusti 2021.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 49/2021)

Helsingfors den 8 juli 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Lagstiftningsråd
Sari Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.