702/2021

Helsingfors den 6 juli 2021

Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådant det lyder i lag 701/2021:

1 §

Ett i 16 a § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsett intyg eller ett i 16 b eller 16 d § i den lagen avsett covid-19-test krävs inte av personer som anländer till Finland från följande länder och områden: Australien, Hongkong, Island, Israel, Kina, Macao, Malta, Nya Zeeland, Polen, San Marino, Singapore och Vatikanstaten samt kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sør-Varanger i Norge.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2021 och gäller till och med den 31 augusti 2021.

Helsingfors den 6 juli 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.