684/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 10 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), sådan paragrafen lyder i lagarna 532/2017 och 548/2018, ett nytt 4 mom. som följer:

10 §
Finansiering som beviljas anordnare av yrkesutbildning samt kommunens statsandel

Prestationerna beaktas inte som utbildningsanordnarens prestationer enligt 1 mom., om det för ordnandet av utbildningen har beviljats statsunderstöd enligt 8 § i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 76/2021
KuUB 4/2021
RSv 108/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.